Download Kajian ‘Masjid sebagai Pusat Penyebaran Tauhid’

Masjid adalah tempat beribadah kepada Allah dan mengagungkan nama-nama-Nya. Peranan masjid begitu penting dalam kehidupan sebuah masyarakat Islam. Dari masjidlah dimunculkan sosok ulama, pemimipin negara, mujahid, ahli fikih, dan pemuda-pemuda yang bertakwa.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari melalui divisi Pembinaan Takmir Mahasiswa alhamdulillah telah mengadakan kajian takmir tematik yang pertama dengan pembicara Ustadz Afifi Abdul Wadud. Kajian ini diadakan di masjid Pogung Raya, Yogyakarta pada hari Sabtu 24 Oktober 2009.

Berikut ini link downloadnya semoga bermanfaat bagi kita semua.

Download Kajian